ขนส่งและการจัดเก็บยางบดล้อ

- Nov 23, 2016-

1 ในระหว่างการเคลื่อนไหวเบา ๆ หลีกเลี่ยงการชน และผลกระทบ ความชื้น และความชื้นเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ไม่ มีความเสียหาย

2 รหัสเก็บล้อจะราบรื่น และเรียบ ร้อย มันจะวางไว้ในแห้ง และอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ติดต่อโดยตรงกับพื้นดิน ดีวางบนถาดที่สามารถหัน

3 เจียรจะครั้งแรก ครั้งแรก ใช้เวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อเก็บผลของการบดประสิทธิภาพ

4 ล้อเวลาสำหรับกว่าปี มันควรเปิดทดสอบความแข็งแรง หลังจากการอนุมัติการใช้