เรื่องที่ต้องให้ความสนใจในกระบวนการบดล้อใช้คอรันดัมสีขาว

- Nov 23, 2016-

ด้านบดปัญหา: ในการใช้ชีวิตประจำวันของเครื่องบด เราสามารถมักจะหาล้อผู้ประกอบการประเภทเครื่อง, -ล้อชนิด รู้สึกฟรีเพื่อใช้ด้านข้างของล้อบดสำหรับบด ซึ่งเป็นการละเมิดร้ายแรงผิดกฎความปลอดภัยของการปฏิบัติพฤติกรรม นั้น บังคับผู้ประกอบการมากเกินไปจะส่งผลให้ล้อแตก แม้เจ็บ ใน ไม่ควรใช้กฎหมายกับด้านพื้นผิวงานพื้นผิวที่เส้นรอบวงของล้อบดสำหรับบด ความแรงมากกว่ารัศมีของล้อบด ความแข็งแรงตามแนวแกนมีขนาดเล็กใช้งานจริงควรจะต้องห้ามในการทำงานดังกล่าว

ปัญหาการดำเนินงานเป็นบวก: ในใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ประกอบการหลายแห่งใช้การใช้งานโดยตรงที่ล้อ เพราะทิศทางนี้ มีอะไร ในความเป็นจริง การทำงานนี้เป็นพฤติกรรมที่ควรห้ามโดยเฉพาะในการดำเนินการบด ตามกฎ เมื่อใช้บดล้อเครื่อง ผู้ประกอบการควรยืนด้านข้างของล้ออาจไม่สามารถดำเนินในล้อหน้าดังนั้นความล้มเหลวที่ล้อ ดุมล้อ หรือออกบินหักล้อบาดเจ็บคน