บดล้อปลอดภัยขั้นตอนการ

- Sep 28, 2017-

หลากหลายบดล้อชนิด และความหลากหลายของรูปทรงและขนาด ตามการบดล้อขัด คลิบวัสดุและกระบวนการผลิตที่แตกต่าง แต่ละชนิดบดล้อมีขอบเขตของการประยุกต์ใช้ ถ้าคุณเลือกที่ไม่เหมาะสม จะตรงมีผลต่อความแม่นยำในการประมวลผล พื้นผิวที่ขรุขระ และประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น บด ต้องเลือกตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของล้อที่เหมาะสม ดังนั้น ควรเลือกถูกต้องเจียรวิธี บดสำหรับบดล้อใช้กันเพื่อสรุป เพื่อให้เราเลือกล้อขาวอย่างชัดเจน

1. ตัวเลือกขัดขัดเลือกขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาความร้อนและวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่

ก.บดแรงดึงของวัสดุสูง ทางเลือกของความเหนียวของการขัด

ข.ต่ำความแข็ง การยืดตัวของวัสดุขนาดใหญ่ การใช้ขัดที่เปราะมาก

ค.ความแข็งที่สูงของวัสดุ การเลือกความแข็งที่สูงขึ้นที่ขัด

D. คัดสรรสารกัดกร่อนที่มีน้อยไวต่อปฏิกิริยาเคมี

ความแข็งหมายถึงแรงภายนอกภายใต้การกระทำของระดับของการสึกหรอ ล้อบดเพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนต่าง ๆ ของวัสดุเจียรประมวลผล การผลิตในระดับต่าง ๆ ของความแข็ง

บดล้อเลือกหน่อย ขัดทื่อไม่หลุดออกง่าย ง่ายบล็อคล้อบด บดความร้อนที่เพิ่มขึ้น ง่ายต่อการเขียนชิ้นงาน เจียรประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ำ มีผลต่อคุณภาพผิวชิ้นงาน บดล้อหยอด ขัดยังคงคม สึกหรอล้อ ง่ายต่อการสูญเสียรูปทรงเรขาคณิตถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของชิ้นงาน ดังนั้น ทางเลือกของความแข็งของล้อบดควรเหมาะสม แต่ยัง ควรจะใช้ล้อ และขนาดพื้นที่ของชิ้นงาน รูป ร่างชิ้นงาน บด ความเย็น บดล้อ binder และปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา

บดเครื่องจักรโรงงานหนึ่งของส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง การตอบสนองความต้องการความปลอดภัย มันถูกใช้อย่างไม่ถูกต้อง มันไม่สอดคล้องกับขั้นตอนความปลอดภัย ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงของพนักงานความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อการใช้งานจริงต้องทำอย่างเราให้ความสนใจเพียงพอ

ตำแหน่งที่ตั้งของการติดตั้งเครื่องบด เราต้องพิจารณากระบวนการติดตั้ง เลือกตั้งสมเหตุสมผล และเหมาะสมเพียง เราสามารถดำเนินการงานอื่น ๆ ห้ามบดการติดตั้งจะหันอุปกรณ์ใกล้เคียงและผู้ประกอบการ หรือมักจะคนในอดีต โดยทั่วไปประชุมเชิงปฏิบัติการขนาดใหญ่ควรตั้งค่าห้องพิเศษล้อ ถ้าโรงงานไม่สามารถตั้งค่าการจำกัดภูมิประเทศ สามารถตั้งค่าการบดล้อห้องพิเศษ ควรจะติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่องบดไม่น้อยกว่า 1.8 เมตรสูงพร้อมระบบ ควบคุมการป้องกัน และบริษัทที่ต้องการพร้อมระบบควบคุม และมีประสิทธิภาพ

สมดุลปัญหาความไม่สมดุลล้อ โดยล้อผลิตติดตั้งไม่ถูกต้อง เพื่อให้ศูนย์ถ่วงล้อและแกนหมุนไม่ทับกันเกิด ความไม่สมดุลไม่สม่ำเสมอเกิดจากประสิทธิภาพการทำงานหลักของสองด้าน มือเมื่อการหมุนความเร็วสูงของล้อ ทำให้สั่นสะเทือน ง่ายต่อการทำให้ชิ้นงานผิวเหลี่ยมสั่น กลับกัน ความไม่สมดุลเพื่อเร่งการสั่นสะเทือนแกนลูกปืนสึกหรอ ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ความต้องการโดยตรงมากกว่า หรือเท่ากับ 200 มม.ทราย office ที่ติดตั้งบนจับหลังสมดุลคงควรจะคง เจียรหลังจากจบ หรืองาน หรือความไม่สมดุลควรจะซ้ำคงสมดุล