นำแนวโน้มของการเจียรขัดดี

- Nov 23, 2016-

ใช้สำหรับบด ขัด และขัดมือขัด ที่สุดของเครื่องมือจะทำของประดิษฐ์สารกัดกร่อนขัดสี และพันธบัตร แร่ธรรมชาติแปรรูปโดยตรงเป็นสารกัดกร่อนตามธรรมชาติ ขัดในการผลิตเครื่องจักรและโลหะอื่น ๆ ถูกใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและการแปรรูปอาหาร เซรามิก แก้ว หิน พลาสติก ยาง ไม้ และวัสดุอโลหะอื่น ๆ การประมวลผล

เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ เมื่อการขัดสวม,, เนื่องจากสลายตัวบางส่วนหรือพันธบัตรขัดแบ่ง แยกออกบางส่วน หรือทั้งหมดบนขัดจากขัด กระดาษทรายขัดอย่างต่อเนื่องปรากฏหน้าตัดขอบใหม่ หรือยังคงเปิดเผยใหม่คมขัด ขัดในระยะหนึ่งเพื่อรักษาประสิทธิภาพการตัด สารกัดกร่อนนี้เองเพิ่มความคมชัดเป็นเครื่องมือขัด และตัดกว่าคุณสมบัติที่โดดเด่น