วัสดุที่สำคัญของล้อบดเรซิน

- May 08, 2018-

ล้อเรซิน มีความแข็งแรงสูงความยืดหยุ่นบางอย่างตัวเองความคมชัดข้อดีเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญจะได้มาจากการเลือกใช้วัสดุการผลิต ในระหว่างการบดขยี้ wheelproduction สามชนิดของวัสดุที่สำคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของล้อบด

1 เรซินฟีนอลเหลว ช่วงความผันผวนของเรซินฟีนอลแข็งเช่นปริมาณของแข็งความหนืดเวลาเจลและความสามารถในการละลายน้ำทั้งหมดมีอิทธิพลแตกต่างกัน

2 ความมั่นคงของตัวชี้วัดทางเทคนิคตาข่าย ด้วยการปรับปรุงสมรรถนะของล้อเจียรเรซินอย่างต่อเนื่องบทบาทของตาข่ายในล้อเจียรเรซินเป็นเรื่องสำคัญมาก ส่วนใหญ่เป็นที่ประจักษ์ใน: ความผันผวนของความแข็งแรงของล้อ, การเปลี่ยนรูปของชิ้น, delamination ของจานเจียรและอื่น ๆ ปริมาณกาวที่มีอยู่ในตาข่ายมีผลต่อความแข็งแรงและความหนืดของล้อเจียรและประสิทธิภาพการบดของล้อเจียรเรซิน

3 ผงเรซินฟีนอล การไหลของผงฟีนอลเรซินเป็นดัชนีประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อโครงสร้างของสารยึดเกาะ ขนาดอนุภาคมีผลต่อปริมาณสารเปียก เนื้อหาของสารระเหยมีความสำคัญมาก ในขั้นตอนการผลิตที่แท้จริงของล้อบดจำเป็นต้องตรวจสอบความเสถียรของสมรรถนะของแบเรียมแต่ละเม็ดเพื่อให้ได้คุณภาพของล้อเจียร

สามชนิดดังกล่าวข้างต้นเป็นวัสดุที่สำคัญสำหรับล้อเจียรเรซิน ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุระหว่างการผลิต ด้วยวิธีนี้คุณจึงสามารถรับประกันคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ได้

JUMA ABRASIVE CO., LTD. ผู้จัดจำหน่าย เป็นที่มีคุณภาพสูงตัดล้อ, บดแผ่นผลิตเราจะใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิต ล้อบด ตัดล้อ ในขณะเดียวกัน จะมีการตรวจสอบชิ้นส่วนโลหะผสมของล้อตัดและล้อบดก่อนสั่งซื้อการจัดส่งสินค้าเช่น การทดสอบขนาดขอบเขตการทดสอบตัวอยางสมดุลการทดสอบระดับเสนผาศูนย ทดสอบความเร็วในการหมุน, ตัดและบดทดสอบประสิทธิภาพของเหล็กเส้น