เพชรบดล้อซื้อ tips(1)

- Nov 23, 2016-

ทักษะหนึ่งบด บด ล้อเพื่อป้องกันเศษขยะอุดล้อเพชร เพชรมากขึ้นโดยทั่วไปเลือกเพชรอ่อนบดล้อ

ทักษะที่ II กว่าแห้งบดน้ำหล่อเย็นบดของแข็งสูงของเพชรบดล้อ 1 ~ ระดับเล็ก 2

ทักษะ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน มียางผูกมัดบดล้อสูงกว่าความแข็งของล้อบดเซรามิกอนด์ 1 ~ ระดับเล็ก 2

ทักษะ IV เพชรล้อหมุนความเร็วสูง เสริมเพชรบดล้อแข็งอ่อน 1 ~ ระดับเล็ก 2

เคล็ดลับสำหรับห้า เมื่อเทียบกับเอ็นและบดวงกลม เพชรอ่อนเพิ่มเติมได้รับการเจียร