เพชรบดล้อซิลิคอนขัดการใช้งาน

- Nov 23, 2016-

ปัจจุบัน

ตัดแผ่นเวเฟอร์พืชรากเร็วเนื่องจากมาใน ตัวดำเนินการในการทำงานจริง ตราบใดที่ความประมาทเพียงเล็กน้อยจะส่งผลไม่ดีตัดคุณภาพของบล็อกซิลิโคน หมวดหมู่หลัก: เลื่อยตัดทำเครื่องหมายบนผิวซิลิคอนซิลิคอนบล็อกขนาดกลาง "กระพุ้ง" หลุดเกิดจากซิลิคอนในท้องถิ่นในรูปของการดัด ล้อแปรงจะไม่ถูกเอาออกเนื่องจากตัด kerf ฝึกอบรมปัจจุบัน "โป่ง" ปัญหาบล็อกซิลิโคน เนื่องจากจำกัดล้อขัดประเภทแปรง ขนาดกลางไม่สามารถเอาออก จำเป็นความสามารถที่ดีกว่าบดของบดล้อ